نماد رمپنا با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، از توقف نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری خبر داد.

در بخش افشای اطلاعات با اهمیت، شرکت کمک فنر ایندامین(نماد خکمک) اعلام کرد که اقدام به سرمایه گذاری جدیدی نکرده است و با استفاده از دارایی های موجود در انبار اقدام به راه اندازی سایت شماره ۲ خود کرده که منجر به افزایش تولید سالانه ۷۵۰ هزار عدد کمک فنر می شود.

نماد تکشا نیز از جزئیات انعقاد قرارداد فروش دو دستگاه ماشین شیردوش ثابت جمعا ۷۲ واحد دوشنده در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ خبر داد.