تعیین تکلیف نحوه پخش جام جهانی فوتبال از پلتفرم‌های دارای مجوز