شهرخبر

ببینید | نجات معجزه آسای یک مکانیک از سقوط وحشتناک یک خودرو روی سرش

ببینید | نجات معجزه آسای یک مکانیک از سقوط وحشتناک یک خودرو روی سرش

تصاویری از لحظه‌ای عجیب سقوط وحشتناک یک خودرو روی سر یک مکانیک که به شکل معجزه آسایی نجات یافت را ببینید.

265 35