شهرخبر
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹

زمانی که یک کامیون در حال عبور از جاده بود با یک انحراف جزئی به سمت چپ، بر روی خودروی کناری خود واژگون شد و حادثه وحشتانکی را رقم زد.

تصادف