پیام دو خبرنگار اینترنشنال به وزارت اطلاعات برای بازگشت به ایران | التماس عاجزانه ایران اینترنشنال از انگلستان