شهرخبر

ببینید | تلاش به سبک «پت و مت» برای بکسل کردن یک ماشین

ببینید | تلاش به سبک «پت و مت» برای بکسل کردن یک ماشین

تعداد زیادی از مردمی که تلاش داشتند یک خودرو گرفتار شده را با کامیون بکسل کنند با نتیجه بدتری روبرو شدند و خودرو پس از برخورد با دیوار از مسیر جدا شد.

۲۶۴ ۳۵