رونق دلار متشکل در رکود بازار توافقی/ لیدر جدید بازار سرمایه کدام گروه است؟