شهرخبر
اخبار ویدئویی

جنگ جهانی | جنگ جهانی دوم

لحظاتی دیگر از برخورد بمب افکن جنگ جهانی دوم با هواپیما کوچک در جریان نمایشگاه هوای دالاس + ویدئو

برخورد یک بمب افکن ب ١٧ متعلق به جنگ جهانی دوم با یک هواپیمای کوچک در جریان نمایشگاه هوایی دالاس

لحظاتی دیگر از برخورد بمب افکن جنگ جهانی دوم با هواپیما  کوچک در جریان نمایشگاه هوای دالاس + ویدئو

برخورد یک بمب افکن ب ١٧ متعلق به جنگ جهانی دوم با یک هواپیمای کوچک در جریان نمایشگاه هوایی دالاس

 

منبع: چند ثانیه