شهرخبر

ببینید | تصادفی وحشتناک نتیجه سبقت غیرمجاز

ببینید | تصادفی وحشتناک نتیجه سبقت غیرمجاز

ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده است که در یک جاده دوطرفه، خودروی سواری سفید رنگی که توسط راننده عجول هدایت می‌شد با سبقت از سمت راست، تصادف هولناکی با خودروهای کنار جاده کرد. منبع: خبرفوری

265 35