شهرخبر

مجید دهقانی زاده

انار چینی در روستای تاریخی سریزد

استان یزد رتبه سوم تولید انار در کشور را داراست.

محصول انار مناطقی همچون سریزد و عقدا و تفت از شهرت بسیاری برخوردار است.

اکنون فصل برداشت انار است و در روستای تاریخی سریزد جشنواره ای با عنوان انار در حال برگزاری است که باغداران با شرکت در این جشنواره، محصولات خود را بدون واسطه به فروش می رسانند.