شهرخبر

ببینید | چطور از فضای مجازی درست استفاده کنیم؟

ببینید | چطور از فضای مجازی درست استفاده کنیم؟

هر پدیده نوظهوری به محض ورود به دنیای واقعی همواره فرصت ها و چالش هایی را به همراه خواهد داشت. فضای مجازی نیز به عنوان ابزار ارتباطی نوین همچون تیغ دو لبه ای است و برای خطراتی که به واسطه آن پیش می آید باید هوشیار بود و آمادگی مقابله با آن را داشت. کارشناس برنامه تلویزیونی شبکه جام جم به این پرسش پاسخ می‌دهد.

265 35