شهرخبر
سیاست

اظهارات توهین آمیز | اظهارات توهین آمیز افراد سوپر انقلابی

هشدار نماینده مجلس به نهاد‌های امنیتی | عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : نهادهای امنیتی مراقب اظهارات توهین آمیز افراد سوپر انقلابی باشید

این توهین ها همان بنزینی است که موساد و سیا بر قلب آتش گرفته مردم میریزند تا شعله کینه و شورش را در کشور شعله ور کنند.

هشدار نماینده مجلس به نهاد‌های امنیتی | عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : نهادهای امنیتی مراقب اظهارات توهین آمیز افراد سوپر انقلابی باشید

هشدار نماینده مجلس درمورد اظهارات توهین آمیز افراد سوپر انقلابی

این توهین ها همان بنزینی است که موساد و سیا بر قلب آتش گرفته مردم میریزند تا شعله کینه و شورش را در کشور شعله ور کنند.

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتشار تصویری از حسین شریعتمداری درمورد اظهارات توهین آمیز افراد سوپر انقلابی نوشت:

نهادهای امنیتی مراقب برخی اظهارات توهین آمیز افراد سوپر انقلابی و تندرو باشند.این توهین ها همان بنزینی است که موساد و سیا بر قلب آتش گرفته مردم میریزند تا شعله کینه و شورش را در کشور شعله ور کنند به دنبال نفوذی ها در بین تندرو ها باشیم نه اصلاح طلبان و منتقدان روشنفکر.

توییت

منبع: اقتصاد نیوز