شهرخبر

وزارت دفاع روسیه خبر داد؛

پایان موفق انتقال یگان های ارتش روسیه در خرسون به ساحل چپ «دنیپر»

پایان موفق انتقال یگان های ارتش روسیه در خرسون به ساحل چپ «دنیپر»

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از پایان موفق انتقال یگان های ارتش روسیه در «خرسون» به ساحل چپ «دنیپر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روند انتقال یگان های ارتش روسیه به ساحل چپ رودخانه «دنیپر» تکمیل شد. عملیات انتقال به ساحل چپ دنپر عاری از هرگونه تلفات در میان پرسنل نظامی و تجهیزات و تسلیحات نظامی بود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: روند انتقال یگان های ارتش روسیه در خرسون ساعت ۵ صبح امروز به وقت مسکو با موفقیت به پایان رسید.

ادامه دارد ....