شهر خبر

ببینید | حمل عجیب بار کج توسط یک وانت

ببینید | حمل عجیب بار کج توسط یک وانت

وانتی بیش‌تر از ظرفیت معمول بار زد و باعث کج شدن ماشین شد./خبرفوری

۳۵۲۶۳