معاون استاندار همدان: دانش آموزی در بازداشت به سر نمی‌برد