باز هم وعده وام / آیا بلاخره تسهیلات واقعی ارائه می شود؟