واکنش تند کیهان به اظهارات اخیر مولوی عبدالحمید | چه نسبتی با رژیم سعودی و طرح کشاندن نا امنی به داخل ایران دارید ...