زن بی شرم طعمه ای برای مردان هوسران / شکنجه باجگیران تا حد مرگ + فیلم گفتگو
حجم ویدیو: 48.49M | مدت زمان ویدیو: 00:02:47

به گزارش رکنا، چند روز قبل زن و مرد جوانی که با همدستی یکدیگر اقدام به سرقت و زورگیری می کردند به دام پلیس افتادند.شیوه این زن و مرد جوان به این صورت بود که زن جوان به عنوان طعمه و جلب اعتماد سوار خودروها می شد و 10 متر جلوتر مرد سارق جلوی خودرو را گرفته و با تهدید سلاح سرد راننده را به مکانی پرت می برد.آنها با ربودن راننده و شکنجه هولناک، اقدام به سرقت از کارت بانکی و خودرو راننده می کردند.آنها در یکی از موارد با انداختن طناب دور گردن راننده او را تا سر حد مرگ پیش بردند.یکی از شاکیان هم به دلیل شدت جراحات وارد شده بر اثر شکنجه های هولناک در بیمارستان بستری است.

متهم در اعتراف به اتهام خود گفت:«از 10 سال قبل اقدام به سرقت سیم هوایی کردم تا اینکه مدتی قبل نقشه زورگیری با همدستی یک خانم جوان را کشیدم.»

پسر جوان شاکی که با حال وخیم در بیمارستان است گفت:«پدرم در اثر شکنجه های این سارقان با حال بد در بیمارستان بستری است.این افراد از پدرم فیلم و دست نوشته با موضوع تسلیم اموال تهیه کردند و همان روز از حساب بانکی پدرم 6 میلیون تومان سرقت کردند.»