شهرخبر

پرداخت حقوق و مزایای متخصصان ضریب کا در ایام مرخصی زایمان

با عنایت به نامه سازمان تامین اجتماعی موضوع «پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا» خواهشمند است در راستای حمایت از سیاست های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور اجرای بند الف ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا زمان تعیین تکلیف موضوع نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مشمولین مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. ضمنا پرداخت غرامت دستمزد ایام (مرخصی استعلاجی) مشمولین بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

 

انتهای پیام