دهنوی: تمام محدودیت‌های پرداخت وام ازدواج برطرف می‌شود