شهرخبر

ببینید | خط و نشان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص همکاری با رسانه‌های تروریستی

ببینید | خط و نشان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص همکاری با رسانه‌های تروریستی

اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاری با رسانه‌های تروریستی حتما با محرومیت مواجه می‌شود. منبع: ایرنا

262 262