شهرخبر

ظهور زیبای زحل را که پشت ماه پنهان شده بود، ببینید!

به گزارش آی زندگی، لحظه ظاهر شدن زحل از پشت ماه را می‌بینید. زُحَل یا کیوان، بعد از سیارهٔ مشتری، دومین سیارهٔ بزرگ منظومهٔ خورشیدی و ششمین سیارهٔ نزدیک به خورشید است. زحل یک گلولهٔ گازی غول‌پیکر است که با وجود حجم زیادش تنها ۹۵ برابر زمین جرم دارد. ...

آی زندگی