14 کشته و زخمی در واژگونی خودروی قاچاقچیان انسان / همه در یک پژو بودند!