به گزارش اکوایران، بانک آینده که با نماد وآیند در بازار سوم فرابورس تهران شناخته می شود در روز های اخیر صورت های مالی شش ماهه خود را منتشر کرده است. این صورت ها با خبرسازی های زیادی همراه بود و تعدادی از فعالان بازار سرمایه با دیدن خروج بانک آینده از زیان فصلی این نماد را سیگنال کردند. خوشبختانه نماد وآیند مدتی است که متوقف شده و این سیگنال های هیجانی باعث زیان سرمایه گذاران نشد اما ما در این گزارش سعی داریم صورت های مالی این بانک را برای مخاطبین تشریح کنیم تا فعالان بازار سرمایه با دید بازتری نسبت به سهام وآیند تصمیم بگیرند.

عملکرد مالی و سودآوری بانک آینده

بانک آینده در شش ماهه سال جاری با افزایش 132 درصدی زیان درآمد تسهیلات اعطایی خود 17 هزار و 554 میلیارد تومان زیان درآمد تسهیلات به ثبت رسانده است. خالص درآمد کارمزد این بانک به نسبت شش ماهه ابتدایی سال قبل 86 درصد افزایش داشت و به 103 میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر مسئله ای که صورت های مالی شش ماهه امسال بانک آینده را جنجالی کرده است رشد سیزده برابری سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی این بانک است. سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی بانک آینده در شش ماهه سال جاری 20 هزار و 174 میلیارد تومان است در حالی که در شش ماهه ابتدایی سال قبل تنها هزار و 501 میلیارد تومان بوده است. با این وجود بانک آینده در اطلاعیه شفاف سازی خود در خصوص صورت های مالی شش ماهه به جز این مورد به تمام موارد با اهمیت و غیر مهم اشاره کرده است و به همین دلیل هنوز منبع کسب این درآمد به درستی مشخص نیست.

IMG_20221108_172546_902

هزینه های عملیاتی این شرکت 39 درصد و هزینه مطالبات نیز 72 درصد به نسبت شش ماهه سال گذشته افزایش یافته است که با توجه به عملکرد سایر بانک ها در این شش ماهه منطقی به شمار می رود اما هزینه های مالی این بانک که در شش ماهه سال قبل 40 میلیارد تومان بوده با افزایش 52 برابری به 2 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده است و بانک آینده در شفاف سازی خود این رشد هزینه های مالی بابت تأمین مالی بین بانکی دانسته است که جای تشریح بیشتری دارد. در نهایت زیان خالص این بانک با توجه با افزایش که در سایر درآمد های این بانک شاهد بودیم از 7 هزار و 224 میلیارد تومان به هزار و 41 میلیارد تومان کاهش یافت. سودآوری فصلی بانک آینده نیز نشان می دهد که سایر درآمدهای عملیاتی بانک آینده در تابستان چه تأثیری بر سودآوری فصلی این بانک داشته و بانکی که در بهار امسال 8 هزار و 628 میلیارد تومان زیان خالص داشته است چگونه بعد از مدت ها زیان دهی با سود خالص فصلی در تابستان مواجه شده است.

IMG_20221108_172545_114


 بیشتر بخوانید؛

تحلیل بنیادی سهام بانک ملت

زیان بانک ملی پایان ندارد

گواهی اعتبار مولد، راهکار تأمین مالی بدون افزایش نقدینگی؟

تحلیل بنیادی سهام وپاسار