مشاور وزیر ارشاد برای انتخابات رسانه‌ها رد صلاحیت شد!