شهرخبر

فیلم/ مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰