تشدید عملیات مقاومتی در کرانه باختری از ابتدای سال جاری میلادی