شهرخبر

ببینید | ادعای زاکانی در دانشگاه شهید رجایی: فقط ۲۵ درصد مردم آمریکا به دولتشان اعتماد دارند

ببینید | ادعای زاکانی در دانشگاه شهید رجایی: فقط ۲۵ درصد مردم آمریکا به دولتشان اعتماد دارند

شهردار تهران در ویژه برنامه «افول آمریکا» در دانشگاه شهید رجایی گفت: مسیری که آمریکا می رود در حال انقراض است مانند گربه ای که هار شده است. منبع: خبرگزاری دانشجو

۲۶۴ ۲۶۲