وزیر ارشاد کمیته ویژه تشکیل داد، رئیس صدا و سیما تعهد داد / تدارک گسترده برای «برخورد» با سلبریتی‌های همسو با معترضان