شهرخبر

کاهش مراجعه به مراکز آموزش ویژه ناشنوایان با اجرای برنامه غرباگری ناشنوایی


غربالگری پوکی استخوان زنان بالای 50 سال
 
وی از آغاز برنامه غربالگری پوکی استخوان زنان بالای 50 سال که به عنوان رکن خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردارند، خبر داد و گفت: مطابق تجویز سازمان بیمه سلامت در فرآیند تشخیص، غربالگری و درمان پوکی استخوان این زنان، پزشکان عمومی که در مسیر ارجاع قرار دارند نیز می توانند تشخیص دانسیتومتری (سنجش تراکم استخوان) را که قبلا فقط توسط متخصصان انجام می شد، انجام دهند. این اقدام هم موجب افزایش دسترسی و هم موجب کاهش هزینه ها شده است.
 
مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: غربالگری سرطان ها نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و متخصصانی که در سیستم ارجاع، غربالگری سرطان کولون (سرطان روده) را انجام دهند طبق مصوبه هیات دولت که ابلاغ شده، مشوق هایی از سازمان های بیمه دریافت می کنند.
 
اعتماد در پایان اعلام کرد اجرای برنامه غربالگری و سرویس های خدمات کمردرد نیز در دستور کار دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت قرار دارد.

 

انتهای پیام