شهرخبر

درخواست عمران خان برای استعفای نخست وزیر و وزیر کشور پاکستان

درخواست عمران خان برای استعفای نخست وزیر و وزیر کشور پاکستان

درخواست عمران خان برای استعفای نخست وزیر و وزیر کشور پاکستان

خبرگزاری برنا