بازیکن چاقو خورده آرسنال به دیدن بازی تیمش رفت +عکس