اما اقدامات بانک مرکزی آمریکا در نهایت چه تاثیر روی بازارهای مختلف از جمله شاخص دلار و طلا داشت؟ علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز ضمن تحلیل داده‌ها، به این پرسش‌ پاسخ می‌دهد.