شهرخبر

حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رییس جمهور سابق در تازه ترین رشته توئیت خود در خصوص پهپادهای ایرانی مورد استفاده توسط روسیه در جنگ اوکراین نوشت این کشور به عنوان خریدارِ فریبنده‌ی پهپادهای ایران بایدبه گونه‌ای روشن و علنی به پرسش هایی پاسخ دهد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حمید ابوطالبی در این رشته توئیت نوشته است:

«نعل وارونه‌ی روسیه» پیش از این نوشته بودم که «سیاست، پرسه زدن در خیابان‌های خلوت و یا نی‌لبک زدن‌های عاشقانه بر روی بامِ خیال نیست»؛ چراکه دیپلماسی را سر به هوای روابط استراتژیک یا عضویت در پیمان‌های بی‌خاصیت کرده و از «سه گامِ دیپلماتیک روسیه در انحراف برجام» غافل میسازد!

از آن‌رو که پس از نقض نه چندان دورِبرجام توسط آمریکا، اینک «خریدِ پهپادها توسط ‌روسیه»!- باهمان هدف و روش آمریکا- هم ایران رابا نقض احتمالی قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیتUN مواجه کرده و در شرایطی خطیر قرار داده است؛ شرایطی که درآن، این ایران نیست که باید در مورد پهپادها اینگونه موضع‌گیری نماید؛

بلکه این روسیه به عنوان خریدارِ فریبنده‌ی پهپادهای ایران! برای همراه کردن ایران در تحریمها و اوکراین، است که چنانچه مایل به کاهش تنش باشد و بخواهد درخصوص استفاده ازپهپادهای ایرانی دراوکراین، صداقت خود را به ایران وجهان نشان دهد، بایدبه گونه‌ای روشن و علنی به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

۱) برخلاف آنچه تاکنون روسیه در سازمان ملل اظهار داشته، آیا اصولا روسیه پهپادی از ایران خریده است؟ در اینصورت در چه تاریخی؟ و اگر خریدی نیز در کار نبوده و تکنولوژی و توانایی‌های نظامیِ پیشرفته روسیه، وفق آنچه در جلسه شورای امنیت اعلام کرد، کفایت می‌نموده!! مجددا رسما اعلام نماید.

۲) آیا در صورت خرید پهپاد از ایران، در قراردادِ خرید ذکر شده است که‌ روسیه حق استفاده از این پهپادها را در جنگ‌ها - اینجا اوکراین - ندارد؟ در اینصورت اصولا چرا پهپاد نظامی خریده است؟ و چنانچه شرطِ ولو شفاهی ایران عدم استفاده از آنها در جنگ‌ بوده است آیا روسیه نقض عهد کرده است؟

۳)چنانچه در قرارداد خرید احتمالی پهپادها عدم استفاده در جنگ! ذکر شده، و روسیه هم عملا به آن متعهد بوده و رسما به عدم استفاده از پهپادهای خریداری شده از ایران در اوکراین معترف است، چرا با کمیته تحقیق شورای امنیت سازمان ملل که خودش عضو دائم آن است موافقت نمی‌کند؟ هرچند اکنون از نظر گروه هفت، هم ایران و هم روسیه هر دو با اتهام نقض قطعنامه ۲۲۳۱ روبرو هستند؛ اتهامی که البته فقط ایران را با «نقضِ پیشینِ برجام به تحریک آمریکا» و «نقض احتمالی کنونیِ قطعنامه ۲۲۳۱ به تحریک روسیه»، درگیرِ دوباره‌ی بحران فصل هفتم منشور و تحریم‌های جهانی می‌کند و وضعیتی خطرناک ایجاد مینماید که با تایید رسمی فروش پهپادها و آنچه که از سوی تروئیکای اروپا موارد نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران به شمار میروند روسیه هم به خاطر مکانیسم ماشه قادر نخواهد بود این بحران را در شورای امنیت سازمان ملل حل نماید!

تا نشان سم اسبت گم کنند روسیانا نعل را وارونه زن

منبع: خبرآنلاین