وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد از اقساط سررسید شده، یا به صورت ارزی پرداخت شد یا به صورت تهاتر با دارایی آنها وصول شده است، افزود: حدود ۲۵ درصد از بدهکاران تعیین تکلیف نشدند.