شهرخبر

واکنش سخنگوی بانک مرکزی به تحلیل غلط از روند نقدینگی

بررسی آمار‌های مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی در پاسخ به محمد مهاجری فعال سیاسی که در توئیتر نسبت به روند رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز در روز‌های گذشته انتقاد کرده بود نوشت:

بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیر‌های پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیر‌ها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آن‌ها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیر‌های اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.

توجه صرف به سطح متغیر‌های انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیر‌هایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، «ناصحیح و گمراه کننده» بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیر‌های مذکور متمرکز باشد.  

البته لازم به تاکید است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۰ درصد کاهش می‌یابد.  

بر همین اساس، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۴۰.۵ درصد)، معادل ۵.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.  

بررسی آمار‌های مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نیز حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد؛ لذا هرچند تحولات نقدینگی به عنوان یکی از متغیر‌های اقتصادی بر تغییرات نرخ ارز موثر است؛ لیکن نوسانات اخیر در متغیر مذکور عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی همچون تحولات سیاسی و مقوله انتظارات بوده است.

واکنش سخنگوی بانک مرکزی به تحلیل غلط از روند نقدینگی