استاندار کردستان: نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در اتفاقات اخیر با خویشتنداری؛ برخورد پدرانه و رأفت با اغتشاشگران داشتند