شهرخبر

8 استان منابع آب زیرزمینی کشور را می مکند!

اقتصاد 100- در ۱۷ استان کشور، بیش از ۶۰ درصد وابستگی به منابع زیرزمینی در تأمین آب وجود دارد که از این ۱۷ استان، در ۸ استان وابستگی به منابع زیرزمینی در تأمین آب مورد نیاز، بیش از ۸۰ درصد است.

 8 استان منابع آب زیرزمینی کشور را می مکند!

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، حدود 55 درصد از نیاز آبی کشور (شرب، صنعت و کشاورزی) از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود که این میزان برابر با حدود 54 میلیارد مترمکعب در سال است.

آخرین آماربرداری رسمی در مجموعه وزارت نیرو حاکی از این است که از این حجم برداشت 54 میلیارد مترمکعبی که سالانه از منابع زیرزمینی استحصال شده و به مصرف می‌رسد، حدود 50 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب از چاه‌ها و حدود 3.5 میلیارد مترمکعب از قنوات برداشت می‌شود.

سهم کشاورزی از برداشت مستمر آب از چاه‌ها و منابع زیرزمینی بسیار زیاد است به طوری که از مجموع حدود 54 میلیارد مترمکعب برداشت سالانه، حدود 48.3 میلیارد مترمکعب، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

درحالی‌که به طور متوسط در سراسر کشور، 45 درصد از نیاز آبی از منابع سطحی و 55 درصد از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، اما وابستگی تأمین آب در برخی استان‌ها به منابع زیرزمینی به‌شدت زیاد است.

در 17 استان کشور، بیش از 60 درصد وابستگی به منابع زیرزمینی در تأمین آب وجود دارد که از این 17 استان، در 8 استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان وابستگی به منابع زیرزمینی در تأمین آب مورد نیاز، بیش از 80 درصد است.

انتهای پیام