شهرخبر

رئیس بنیاد شهید:

آخرین آمار شهدای سلامت تاکنون ۲۳۶ نفر است

آخرین آمار شهدای سلامت تاکنون ۲۳۶ نفر است

قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید در نشست خبری گفت: بیمه دی ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بنیاد شهید طلب دارد که برای دولت قبل است.