هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراکز استان‌ها دایر می‌شود