شهرخبر
افشاگری بزرگ فساد در مجلس انقلابی/ یک نماینده با وام ۳۰۰ میلیونی دهانش بسته می‌شود+ ویدئو

افشاگری بزرگ فساد در مجلس انقلابی/ یک نماینده با وام ۳۰۰ میلیونی دهانش بسته می‌شود+ ویدئو

برخی نمایندگان با سیصد وام ده میلیون تومانی دهنش بسته می شود. چند حواله خودرو می دهند دهنش بسته می شود. چند سفر خارجی می فرستند دهنش بسته می شود.

اعتمادآنلاین|

روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس از همکاران خود در مجلس می گوید:

 برخی نمی‌دانند به چه طرحی رای داده‌اند! برخی نمایندگان به شوخی می گویند ما شب اخبار را نگاه می کنیم می فهمییم به چه رای داده ایم.

 در بازدید ازشستا مدیر شستا گفت عجیبه شما از ما چیزی نمی خواهید؟ نماینده قبل شما این لیست را خواسته بود. 

 برخی [از نمایندگان] معتقدند نماینده کارمند مجلس است! 

 برخی از همان ابتدا دنبال مسئول شدن یا مسئول کردن افراد در دولت بوده‌اند!

 نماینده در شان خودش نمی‌داند تلفن جواب دهد! 

 نماینده سایپا و ایران‌خودرو دو نماینده دارند آزادانه در مجلس هر روز حضور دارد. اینها اجازه می دهند در مورد مافیای خودرو سخنی گفته شود؟

 نماینده ای در مجلس می آید که در هیچ چیزی هیچ تخصصی ندارد. آدم کاملا معمولی است.

 نماینده مسائل را از نگاه ملی نمی شناسد، که خیلی مشهود داست.

 برخی نمایندگان با سیصد وام ده میلیون تومانی دهنش بسته می شود. چند حواله خودرو می دهند دهنش بسته می شود. چند سفر خارجی می فرستند دهنش بسته می شود.

 طرف تو عمرش وزیر ندیده، معاون وزیر ندیده، اینو میبری پیش وزیر... چیز میشه.