اینجا محل نگهداری زنان بازداشتی‌ اعتراضات است / عکس هایی که تاکنون ندیده اید