شهرخبر

مجید انصاری:ِ مداح عزیز ما می خواهد تحلیل سیاسی کند و به شخصیت های سیاسی فحش بدهد، بعد جوان مودب حرف بزند؟!/ گیر دادن های بی‌جا مردم را عصبانی می کند

مجید انصاری:ِ مداح عزیز ما می خواهد تحلیل سیاسی کند و به شخصیت های سیاسی فحش بدهد، بعد جوان مودب حرف بزند؟!/ گیر دادن های بی‌جا مردم را عصبانی می کند

جماران نوشت:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : در این شرایط سخت اقتصادی دستگاه ها مسابقه گران کردن نگذارند.دولت و مجلس ساختار عینی برای بیان اعتراضات ارائه کنند.

مجید انصاری افزود:به نام دین و انقلابی گری اخلاق را بوسیده ایم و کنار گذاشته ایم و توقع داریم همه جوانان اخلاق محمدی(ص) پیدا کنند؟!

هر روز یک عده از سرمایه های اجتماعی را کنار زده ایم.

برای راه حل های اجتماعی نمی توانید با تهدید مردم عمل کنید.رسانه باید از انحصار خارج شود.

چه کسی گفته عملکرد شورای نگهبان یعنی عملکرد نظام؟ بنده به جد بر عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ایراد دارم؛ باید اصلاح شود.

در این شرایط سخت اقتصادی دستگاه ها مسابقه گران کردن نگذارند.دولت و مجلس ساختار عینی برای بیان اعتراضات ارائه کنند.

وی گفت :گیر دادن های بی جا مردم را عصبانی می کند و باید از عصبانیت مردم بکاهیم.

یک سیستم ۸۰ میلیونی نمی تواند با سیستم قجری چمدانی دلار جا به جا کند. با تصویب FATF زندگی مردم را روان کنیم.

امیدوارم آشتی ملی شکل بگیرد و نهادهای انتظامی هم بعد رحمانیت نظام را در نظر داشته باشند.

۲۱۲۲۰