شهرخبر

لحظه پرتاب زیرمداری ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

لحظه پرتاب زیرمداری ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

تصاویری لحظه پرتاب زیرمداری ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ را مشاهده می‌کنید.