شهرخبر
ببینید| اولین ویدئو از پرتاب موشک ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

ببینید| اولین ویدئو از پرتاب موشک ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

تصاویری از پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم۱۰۰را می‌بینید.

اعتمادآنلاین|

تصاویری از پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم۱۰۰را می‌بینید.