عبدی: دروغ است؛ هیچ کجا نمی روم چون فرزند پرسپولیس هستم/ می خواهم در جام ملت های آسیا برای ایران بازی کنم/ خوشحالم لوکادیا گل می زند و می درخشد