نتانیاهو پیروز شده و بعید است مذاکرات برجام از سر گرفته شود /افراطیون به برجام خواهند تاخت