رئیسی نشان داد نه خودش توان انجام مذاکرات را داشت نه تیم مذاکره‌کننده‌اش / رئیسی سیگنال های مثبتی برای جامعه نفرستاده