بیانیه جمعی از خانواده شهدا در خصوص فتنه مهر 1401/ «حرم جمهوری اسلامی خط قرمز ماست»