لحظه دستگیری قاچاقچیان حین انتقال موادمخدر به تهران+فیلم